Retourneervoorwaarden

Herroepingsrecht

Bij levering van producten gelden de volgende retourneervoorwaarden:

1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De retour dient binnen 14 dagen na aankoop gemeld te worden. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Vervolgens heeft de consument nogmaals 14 dagen om het product te retourneren. Wanneer de klant gebruikt maakt van het retourrrecht dient het gehele orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na de retourmelding door de winkel teruggestort te worden.

2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.